Κατοικίες

Κατοικία στο Πανόραμα
Κουρτίνα τρουξ με φάσα
Πάνελ

Ειδική κατασκευή.

Κατοικία στη θέση Πουρνάρι Θέρμης

Κατοικία στο Πανόραμα

Δερματολογικό Ιατρείο, ιατρού Όλγας Μπέτα


Κατοικία στη Θέρμη

Κατοικία στο Πανόραμα

Κατοικία στο Πανόραμα

Κατοικία στον Άγιο Αθανάσιο

Κατοικία στη Θεσσαλονίκη